Posted By admin Posted On

Kto wykona pomiary elektryczne?

Przeglądy stanu instalacji elektrycznej w przypadku budynków mieszkalnych powinno wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Od prawidłowego działania sieci elektrycznej zależy nie tylko bezpieczeństwo użytkowników sieci, ale też wysokość rachunków za prąd. Mało kto zdaje sobie sprawę, że źle wykonana instalacja elektryczna może sprawiać że prąd „ucieka” na przykład poprzez pręt zbrojeniowy do ziemi, co oznacza spore rachunki za prąd pomimo faktycznie niskiego zużycia.

Aby uniknąć takich sytuacji i upewnić się ze stan naszej instalacji elektrycznej spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz nie jest przyczyną zawyżonych rachunków, należy co jakiś czas zlecić specjaliście z odpowiednimi uprawnieniami dokonanie pomiarów elektrycznych w naszym domu oraz w innych pomieszczeniach, z których na co dzień lub sporadycznie korzystamy. Instalacja elektryczna w piwnicy czy w ogrodowej szopie również wymaga przyjrzenia się fachowca.

Specjalista z uprawnieniami

Kto może dokonać takich pomiarów elektrycznych – wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do dokonania takich pomiarów. Kwalifikacją do dokonania pomiarów elektrycznych w sieciach eksploatacyjnych jest posiadanie odpowiednich uprawnień SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Aby posiadać aktualne uprawnienia każdy elektryk musi ukończyć kurs SEP. SEP prowadzi trzy rodzaje kursów G1, G2 I G3. Przy czym   G1 – dotyczy kursów elektrycznych, przeznaczonych dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją  lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. G2 – odpowiada za kursy energetyczne, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych a G3 – za kursy gazowe, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Istotne jest że elektryk wykonujący pomiary elektryczne może korzystać z pomocy osoby, która nie posiada świadectw kwalifikacyjnych. W takim przypadku osoba ta musi być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych oraz z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

Warto zadawać elektrykowi pytania

W poszukiwaniu specjalisty elektryka, który miałby dokonać pomiarów elektrycznych, piorunochronnych i pozostałych należy zatem sprawdzić czy taka osoba posiada aktualne kwalifikacje do ich przeprowadzenia, czyli kurs Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Osoba posiadająca takie uprawnienia powinna posiadać świadectwo potwierdzające takie uprawnienia. Przy czym dokładnie należy sprawdzić, czy w świadectwie jest wyszczególnione ze osoba będąca w jego posiadaniu ma klasyfikacje do kontroli i wystawiania protokołów. Specjalista, który wszystkie uprawnienia posiada, nie będzie robił żadnych problemów, żeby je przedstawić klientom zainteresowanym jego usługami.

Poszukiwania fachowca w sieci

Jeśli szukamy dobrego specjalisty od elektryki, można wybrać się do siedziby lokalnego oddziału SEP. Tam na pewno mają namiary na fachowców z najwyższymi uprawnieniami i największym doświadczeniem. Jeśli jednak szukamy elektryka tak, jak wiele osób, w sieci, dobrze jest zachować ostrożność. Nie wszyscy specjaliści, którzy obiecują najwyższy poziom usług, są w stanie na pewno go zagwarantować. Zdarza się, że prace elektryczne wykonane przez kiepskich fachowców trzeba później poprawiać, co wiąże się ze stratą czasu i dodatkowymi wydatkami. Dobrym rozwiązaniem jest szukanie elektryka z polecenia lub takiej osoby, która cieszy się wyłącznie pozytywnymi opiniami użytkowników.

Dobra instalacja to bezpieczeństwo użytkowników

Stan i jakość sieci elektrycznych będących w naszym użytkowaniu to zarazem nasz komfort jak i poczucie naszego bezpieczeństwa. Prąd płynący w przewodach jest niezbędnym składnikiem naszego życia. Od jakości sieci zależy czy urządzenia do niej podłączone będą działały prawidłowo, czy nie nastąpi ich awaria. Od tego często zależy komfort i jakość naszego życia. Obecnie korzystamy z komunikatorów, pracujemy zdalnie. Przez Internet dokonujemy transakcji i płatności. Urządzenia potrzebne do obsługi tego typu działalności podłączone są do sieci elektryczne. Jakość tej sieci odpowiada za prawidłowe i stabilne ich funkcjonowanie. Dokonywanie regularnych i fachowych pomiarów sieci elektrycznych daje nam więc poczucie pewności i bezpieczeństwa, że awarie, przepięcia, zwarcia czy nawet wyładowania atmosferyczne nie zaburzą nam rytmu życia, nie dokonają zniszczeń w użytkowanym przez nas sprzęcie i nie doprowadzą do strat finansowych ani uszczerbku na zdrowiu.

Comments (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.